تماس با ما

آدرس:  نطنز - میدان تختی - اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
 تماس با اداره :03154222734

نمابر:03154223908
ارتباط با مدیریت سایت: meysam_aramesh1664@yahoo.com

         میثم آرامش
دانشجوی دکتری مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی