تماس با ما

مدیر سایت:
سهیل سهیلی اصفهانی، دانشجوی دکتری رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگلآدرس ایمیل:
soheilisoheil@yahoo.com
 
آدرس پستی:
نطنز. میدان تختی. اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نطنز

تلفن:
03154224734
 03154222734
 
فاکس:
 03154223908


کد پستی:
41356- 87619