اولین روز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری


در اولین روز  هفته منابع طبیعی و روز درختکاری که مصادف شده با  میلاد امام حسین ع و روز پاسدار  ریاست  و کارکنان اداره به همراه سفیر انفال   ضمن  دعوت از امام جمعه ، فرماندار ، بخشداران و روسای ادارات  و مسئولبن شهرستان  ، در ناحیه مقاومت بسیج سپاه نطنز حضور یافته و  به یاد و نام شهدا چندین اصله نهال غرس نمودند.