اتمام عملیات تعهد اصلاح و احیاء قرارداد بهره برداری محصولات فرعی مراتع طار

اجرای عملیات اصلاح و احیاء مراتع روستای  طار (موضوع قرارداد بهره برداری محصولات فرعی مراتع  ) از تاریخ 99/8/16 شروع و در تاریخ 99/8/23 پایان یافت .  منطقه ی کشت در 40 کیلومتری شهر نطنز و در شمال روستای طار (معروف به مزرعه ورکمر ) قرار دارد. در این طرح مجری موظف به کشت بذر گونه های دارویی آنغوزه و باریجه در سطح 28 هکتار به صورت کپه کاری شد که 14 هکتار از آن به کشت بذر باریجه و 14 هکتار مابقی آن نیز به کشت بذر آنغوزه اختصاص داده شد.