حضور نماینده محترم مردم شریف شهرستان نطنز و بخش قمصر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نطنز

در مورخ 99/8/15 نماینده محترم مردم شریف شهرستان نطنز و بخش قمصر در اداره حضور یافته  و ضمن دیدار صمیمانه با  رئیس و کارمندان این  اداره به بررسی مشکلات موجود در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری سطح شهرستان پرداختند.در این دیدار نماینده قول مساعد در خصوص پیگیری و حل مشکلات مربوطه را دادند.