عضویت در تعاونی فراگیر زنان بهره بردار روستایی و عشایری استان اصفهان

به منظور مشارکت تمام اقشار جامعه بهره بردار منابع طبیعی در حفاظت ، احیاء ، توسعه و بهره برداری قانونمند از عرصه های منابع طبیعی و با توجه به پتانسیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی اصفهان ، تعاونی فراگیر زنان منابع طبیعی و کشاورزی ویژه زنان بهره بردار روستایی و عشایری تاسیس شده است . لذا
1- زنان روستایی و عشایری فعال در زمینه های تولید و بهره برداری  از منابع طبیعی
2- همسران دارندگان پروانه چرا - طرح های مرتعداری - طرح های ماده 3 و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و مرتعی
3-فارغ التحصیلان رشته های منابع طبیعی و کشاورزی با سابقه فعالیت در زمینه های مرتبط 
که در  ادارات و موسسات خصوصی و دولتی  و تعاونی های دیگر با موضوع عملیات مشابه عضویت و اشتغال ندارند می توانند برای راهنمایی جهت سیر مراحل عضویت در تعاونی مذکور به اداره منابع طبیعی مراجعه و یا با شماره تلفن  03154222734 (واحد آموزش و ترویج) و یا همراه 09132624926 (آقای آرامش ) تماس حاصل نمایند.