دیدار فرماندهی کلانتری 11 نطنز با ریاست اداره و مسئول یگان حفاظت

در روز شنبه مورخ 99/5/11 فرماندهی کلانتری 11(مرکزی)نطنز با حضور در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با ریاست و مسئول یگان حفاظت اداره دیدارنمود .
در این جلسه ریاست اداره منابع طبیعی ضمن تشکر از عوامل نیروی انتظامی در همکاری با نیروهای یگان حفاظت این اداره  به  هماهنگی بیشتر و منسجم تر در برخورد با تخلفات  و حضور به موقع نیروی انتظامی در محل تخلف اشاره و فرماندهی کلانتری مرکز نیز قول مساعد در این زمینه را دادند .