طرح کنترل کوچ

طی گشت و مراقبت نیروهای یگان حفاظت شهرستان  در مورخه 98/1/18 و در راستای طرح کنترل کوچ  یکی از دامداران متخلف که بدون مجوز قانونی وارد مراتع کورموشی شده بود  با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی از مراتع اخراج و تشکیل پرونده و به دایره قضایی معرفی گردید.طرح مذکور  تا پایان اردیبهشت ماه لازم الاجرا بوده و با دامدارانی که قصد ورود زود هنگام به مراتع ییلاقی را دارند برخود قانونی صورت خواهد گرفت.