بازدید از پروژه پخش سیلاب ابیازن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی

در اولین روز از هفته منابع طبیعی فرماندار، بخشدارمرکزی ، امام جمعه و سفیر انفال اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نطنز به همراه کارکنان اداره  از پروژه پخش سیلاب ابیازن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بازدید نموده و ضمن مثبت ارزیابی نمودن این پروژه، در محل اداره اقدام به غرس نهال نمودند.