دستگیری قاچاقچیان چوب تاغ

در مورخ 98/12/11   مامورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان نطنز  ، موفق شدند دو نفر از قاچاقچیان سابقه دار چوب  جنگلی تاغ  که در حال قطع و بارگیری بودند را در منطقه ده آباد دستگیر و تحویل مقامات قضایی دهند.