استقرار یگان حفاظت اداره به همراه حافظان و حامیان محیط زیست جهت حفاظت از عرصه های منابع طبیعی در منطقه ریگ شق


پیرو جلسه بخشداری منطقه امامزاده و هماهنگی با دستگاه های قضایی و انتظامی مورخ 98/10/13 ، تیمی متشکل از ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ، محیط زیست ، و همیاران طبیعت و حافظان محیط زیست جهت مدیریت و حفاظت از عرصه های منابع  طبیعی و همچنین جلوگیری از تردد خودروها و موتورسیکلت ها به داخل تاغزارهای منطقه ریگ شق که موجب تخریب عرصه های منابع طبیعی می گردید ، مستقر شد که در اینجا جا دارد از اکثر شهروندان به دلیل رعایت و استفاده مناسب از طبیعت و همکاری با مامورین در جهت ساماندهی و تحقق اهداف سازمانی تقدیر و تشکر گردد.