آتش سوزی در مراتع روستای بیدهنددر تاریخ 98/04/7  ساعت   15 در پی گزارش شورای اسلامی روستای بیدهند مبنی بر ایجاد حریق در مراتع موصوف سریعاً مامورین اداره به محل اعزام و با همکاری  جمعی از اهالی روستا ، مدیریت بحران  شهرستان ، مامورین حفاظت محیط زیست ، بسیج و حافظان  طبیعت ، عوامل نیروی انتظامی ، آتش نشانی شهرداری نطنز بادرود و خالد آباد  که جا دارد از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر به عمل آید ، حریق  که سطح وسیعی از  مراتع  غنی منطقه حفاظت شده کرکس را در بر گرفته بود ، کنترل و از سرایت آن به مراتع پیرامون جلوگیری به عمل آمد.