تشکیل پرونده برای پذبرفته شدگان ششمین آزمون استخدامی فرا گیر دستگاههای اجرایی دراداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان

رئیس امور اداری، رفاه وپشتیبانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استا ن اصفهان اعلام کرد: تعداد 74 نفر از پذیرفته شدگان ششمین آزمون استخدامی فرا گیر دستگاههای اجرایی کشور دررشته های کارشناس جنگل ومرتع ، کارشناس آبخیزداری ،

کارشناس حقوقی ، کارشناس امور زمین وکارشناس تحلیل گر سیستم ، سهمیه این اداره کل بوده است که بنا بر اطلاع رسانی صورت گرفته ، به آنان فرصت داده شده که از روز شنبه 21 اردیبهشت ماه لغایت چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 جهت ارائه مدارک وتشکیل پرونده ونیز ثبت اطلاعات در سامانه جهاد دانشگاهی به واحد کارگزینی این اداره کل مراجعه نمایند.
رضا خلیلی گفت : از بین این پذیرفته شدگان پس از طی مراحل مصاحبه وگزینش تعداد 28 نفر به استخدام اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان درخواهند آمد.
لازم بذکر است اسامی نهایی پذیرفته شدگان متعاقباً اعلام خواهد شد.