رئیس اداره حراست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان معرفی شد

طی حکمی ازسوی مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور ، صادق نظری بعنوان رئیس اداره حراست اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان تعیین ومنصوب گردید.
مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان درمراسم معارفه رئیس اداره حراست برخی انتظارات مد نظر ازحراست را چنین برشمرد: بروز رسانی ، برقراری امنیت شغلی مدیران وکارکنان  ، شناسایی نقاط ضعف وقوت ، جلوگیری از تصرفات سنواتی ،  راه اندازی سامانه قاچاق چوب وذغال ونیز پرداختن به آموزش نیروهای حراستی درشهرستانها وجوان سازی پرسنل .

معاون دفتر مرکزی حراست سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور نیز در این مراسم بیان کرد: بدست آوردن اعتماد مدیران برای ادامه کار در حراست بسیار حائز اهمیت است که البته اگر کار خدایی باشد ، این اعتماد نیز حاصل خواهد شد . شناخت نقاط ضعف وقوت  در دستگاهها نیز از وظایف  اصلی حراست است . اما حفاظت پرسنل اصلی ترین بخش از وظایف حوزه حراست هر اداره است . بدلیل اینکه گاهی با اظهار نظرات اشتباه مانع پیشرفت وارتقاء فرد در همه زمینه ها خواهیم شد.

لازم بذکر است برخی انتظارات دفتر مرکزی حراست  نیز توسط سید مجتبی ایزدی بیان گردید از جمله اینکه : ا-نظارت بر   زیر مجموعه بصورت دقیق جهت جلوگیری از وقوع تخلفات صورت پذیرد. 2-  اطلاع رسانی سریع وبه موقع به دفتر مرکزی حراست  .3- عدم تبعیض بین تصرفات صورت گرفته اراضی ملی که موجبات نارضایتی ارباب رجوع را فراهم خواهد نمود.
درپایان از زحمات سه ساله ارسلان مالکی وشهرام غریب با اهداء لوح ، تقدیر وتشکر بعمل آمد.