مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نطنز

در تاریخ 97/10/24 ، با حضور مدیر کل محترم و معاونت برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، مراسم تودیع آقای مهندس سعید زمانی و معارفه آقای مهندس مصطفی یزدانی (به عنوان رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شعرستان نطنز) در سالن اجتماعات  فرمانداری  شهرستان برگزار گردید .