حضور مدیر کل محترم منابع طبیعی و معاونت محترم آبخیزداری استان

 جناب آقای مهندس شاملی مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  به همراه مهندس امینی معاونت محترم آبخیزداری در اداره منابع طبیعی شهرستان حضور یافته و ضمن دیدار گرم و صمیمی با همکاران این اداره  از پروژه های آبخیزداری در دست اجرای شهرستان  بازدید نمودند و با حضور در محل فرمانداری (  جلسه ای متشکل از  فرماندار و ریاست دادگستری و دادستان  و شورای اسلامی و نمایندگان قنوات )  به  بررسی  مشکلات  پروژه های آبخیزداری پرداختند.