بررسی مشکلات بهره برداران عرصه های منابع طبیعی شهرستان نطنز

حضور مهندس اسکندری مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و مهندس شاملی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان درشهرستان نطنز و گفتگو با ساکنان عرصه های منابع طبیعی شهرستان و بررسی مشکلات آنها در مورخ 1395/10/1
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری