اجرای طرح جنگلانه به مناسبت روز جهانی کوهستان

در مورخ 1395/9/21 که به عنوان روز جهانی کوهستان نامگذاری شده است، بذر بادام کوهی (اسکوپاریا) توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نطنز در اختیار گروه کوهنوردی شاهین نطنز قرار گرفت و اعضاء گروه یاد شده ضمن صعود به قله گنبدباز شهرستان نطنز، مبادرت به پاکسازی در طول مسیر رفت و برگشت نموده و در راستای اجرای طرح جنگلانه کاشت بذر بادام کوهی در ارتفاعات قله مذکور انجام شد.