فرصت بهره مندی ازاسناد خزانه اسلامی

ذیحساب ومدیرمالی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان ازپرداخت وجه درقالب اسناد خزانه اسلامی خبرداد وبه کلیه پیمانکاران وفروشندگان کالاوخدمات که بصورت حقیقی یا حقوقی بااین اداره کل تعامل دارند اعلام نمود ، هرگونه پرداخت بابت طرحهای عمرانی به صورت غیرنقدی یعنی اسناد خزانه اسلامی خواهد بود.
محمد تقی اسکندری  ، هدف دولت ازرویکرد جدید رارونق بخشیدن به بازاربورس وسرمایه برشمرد ودریافت کد معاملاتی فعال ازفرابورس توسط پیمانکاران وارائه کنندگان کالا وخدمات را ضروری دانست .
وی سررسید اسناد خزانه اسلامی دربهمن ماه سال جاری را یادآور شد وتأکید کرد درصورت ازدست دادن فرصت دریافت وجه ، تخصیص ها باطل واین اداره کل مسئولیتی درقبال دیون ایجاد شده نخواهد داشت.
بازدید : 93 26 آبان 1395 ساعت 01:57 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری